NEWS

TOKYO KOUSATEN ONE MOMENT Tomo Koizumi

2023.12.6

Tomo Kouzumi appeared in “TOKTO KOUSATEN ONE MOMENT” aired on TV Tokyo on December 5, 2023.

YUKIKOMIZUTANI will present “Tomo Koizumi,” the first exhibition of art by Tomo Koizumi, starting December 9, 2023.